שלום אורח, התחבר | הרשם

תקנון האתר

 

 

תקנון הקניה באתר:

 

כללי

אתר daviddagim.co.il הינו אתר אינטרנט המספק מידע על דוד דגים בע"מ וכן מאפשר רכישת דגי מאכל (להלן: "האתר"). הזמנת הדגים (להלן "השירותים") בדוד דגים באמצעות האתר הינו הליך מחייב השקול לקניית דגים בחנויות הרשת. האתר הינו בבעלות חברת דוד דגים בע"מ. כל הרוכש ו/או המעוניין לרכוש שירותים באמצעות האתר ו/או כל אדם הנכנס לאתר (להלן: "הרוכש"), מצהיר ומתחייב כי הינו מודע לתקנון זה של האתר ומסכים להוראותיו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או מי ממפעילו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם. חלק מתוכן האתר מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.

חברת דוד דגים בע"מ הינה בעלת זכות יוצרים באתר.(להלן: "דוד דגים") לא ניתן להעתיק, לשכפל, לפרסם, להפיץ, למכור או לשנות חלקי מידע המופיעים באתר זה ללא אישור בכתב מדוד דגים. כל הזכויות באתר ללא יוצא מן הכלל, שמורות באורח בלעדי לדוד דגים. דוד דגים שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר או לשנותו בכל עת שתחפוץ.

אם אינך מסכים לתנאי מתנאי התקנון הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. גלישה באתר ו/או ביצוע רכישות על ידך, משמען הסכמתך המלאה לאמור בתקנון זה.

הוראות תקנון זה יחול על כל שימוש ורכישה שיעשו באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי בכל נושא בינך לבין האתר ו/או כנגד מי מבעליו ו/או מפעיליו. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון. בכל מקרה של סתירה ו/או פער בין האמור בתקנון זה לבין סיכום ההזמנה, יגבר האמור בסיכום ההזמנה על האמור בתקנון זה.

 

תנאי השימוש באתר

כל אדם אשר יחפוץ רשאי להשתמש באתר לשם הזמנה ורכישת דגים, ההזמנה מתבצעת על ידי בחירת המוצרים באתר. לאחר בחירת המוצר ואופן החיתוך , אנו בדוד דגים מבצעים שקילה של הדגים שהוזמנו, ומתקשרים ללקוח על מנת לעדכנו בגובה החיוב בהתאם למשקל הדגים וקבלת פרטי כרטיס אשראי.

המחירים באתר הינם מחירים משוערים שכן המחיר הינו תלוי משקל, אין אנו מדוד דגים יכולים להתחייב על משקל מדויק ו/או מחיר מדויק טרם השקילה. אי לכך, אנו יוצרים קשר עם הלקוח לאחר ביצוע השקילה ומיידעים בדבר גובה החיוב בהתאם למשקל הדג.
המחירים המופיעים באתר הינם מחירים אשר יכולים להשתנות מדי יום. המחירים המופיעים באתר הינם התחלתיים. 
אין אנו מדוד דגים מתחייבים באשר לגובה המחיר, המחיר הינו תלוי גודל ומשקל. כאשר מופיע באתר אופציה לבחירת גודל הדג, על המזמין לפנות למחירון המופיע בחלק התחתון של עמוד הראשי ולבדוק את המחיר לקילו התואם לגודל הדג אשר בחר.
(לדוגמא דג בורי קטן שמשקלו 500 גרם מחירו כ- 38 שקלים לקילו. בעוד בורי בינוני השוקל 600 גרם לערך, מחירו נע בין 44 ל-48 שקל לקילו, תלוי עונה).
התשלום בגין ביצוע הרכישה יתבצע טלפונית. כל אדם אשר ברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי המצוינות להלן רשאי לרכוש שירותים באמצעות האתר. חברות האשראי הינן: ויזה כ.א.ל, ויזה לאומי קארד, דיינרס קלאב, אמריקאן אקספרס, ישראכרט ומסטרקרד. הרוכש רשאי להשתמש באתר זה אך ורק על מנת לבצע הזמנת ורכישת שירותים ו/או קבלת מידע. אין לעשות באתר זה כל שימוש למטרות אחרות. ההזמנה באתר הינה באמצעות השארת פרטיו המדויקים של המזמין.

עם סיום שקילת הדגים וקבלת כרטיס אשראי בלבד יבוצע משלוח לבית הלקוח. לא תתאפשר שליחת ההזמנה לבית הלקוח ללא מתן פרטי כרטיס האשראי. אין אנו מתחייבים כי יהיו ברשותנו את כל סוגי הדגים בעת ביצוע ההזמנה ו/או כל הגדלים של הדגים כפי שמוצגים באתר. סוגי וגדלי הדגים עשויים להשתנות בהתאם לעונה ולדרישה.
דוד דגים בע"מ שומרת על זכותה לשנות את התקנון וכללי השימוש באתר מעת לעת. כל מחלוקת, אם וכאשר תתעורר, תתברר בישראל, בבתי המשפט בעיר ירושלים בלבד.

 למען הסר ספק כאשר הלקוח מבקש חיתוך מסויים של הדג כגון פילה או כל סוג חיתוך אחר, השקילה והחוייב הינו עבור דג שלם טרם ביצוע החיתוך .

פרטי רוכש השירותים

בעת ביצוע רכישת השירותים באמצעות האתר יידרש הרוכש להזין במערכת פרטים אישיים (להלן: "פרטי הרכישה"). בעלי האתר ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי מנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי הרוכש בהקלדת פרטי הרכישה, לרבות טעות בבחירת סוג הדג ואופן החיתוך ו/או טעות בכתובת מגורים ו/או מספר טלפון לחזרה ו/או תאריך, וכן כל שירות אחר שיוזמן על ידי הרוכש דרך האתר. דוד דגים לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי הרכישה לא יקלטו במערכת, ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהרוכש לרכוש שירותים, באמצעות האתר.

הקשת פרטי רכישה כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר, למפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או ממנהליו ו/או מי מטעמם.

 

 

ביצוע הזמנה מתבצעת במספר שלבים

ביצוע הזמנה יעשה על ידי הזנת המערכת בפרטי הרכישה

1.ביצוע הזמנה באמצעות השארת פרטיו המדויקים של הרוכש. דוד דגים או מי מטעמו יחזור לרוכש תוך פרק זמן סביר על מנת לאשר את פרטי ההזמנה ולעדכן בדבר משקל ומחיר הדגים.

2. לאחר עדכון טלפוני, על הרוכש לתת לדוד דגים או מי מטעמו את פרטי כרטיס האשראי לביצוע ההזמנה.

3. לאחר ביצוע התשלום ישלח לבית הרוכש הדגים תוך פרק זמן סביר ובתיאום עם הרוכש באשר למועד קבלת ההזמנה.

4.בעת ביצוע ההזמנה בדוד דגים, המזמין נותן את הסכמתו לקבלת דיוור ישיר, לרבות משלוח דברי דואר בעלי אופי מסחרי/פרסומי, וזאת בכל דרך התקשרות שנמסרה על ידך. בנוסף, אתה רשאי, בכל זמן, להודיע לדוד דגים כי אינך מעוניין לקבל כל דואר אלקטרוני, ע"י שליחת הודעה ל:orders@daviddagim.co.il

 

 

מדיניות ביטול הזמנות

1. עונה רגילה: רוכש אשר יבטל הזמנתו מרגע ביצוע ההזמנה ועד יצאת המשלוח לביתו, לא יחויב בדמי טיפול.

2.בעונת החגים: במידה ורוכש ביצע הזמנה וביטל לאחר שהדגים עברו עיבוד בהתאם לדרישתו, ולאחר שאישר טלפונית את פרטי ההזמנה, על הרוכש לשאת 25 אחוז מערך ההזמנה.

 

 

תנאים והגבלות

דוד דגים זכאית לבטל או לשנות את תנאי קבלת ההזמנות, וכן את כל המחירים . המתפרסמים באתר בכל עת. המחירים נקובים באתר הם בשקלים חדשים וכוללים מע"מ.

 דוד דגים רשאי לפרסם מבצעים ומתנות מעת לעת לפי ראות עיניו, ולשנות ולבטל מבלי הצורך לידע על כך ומבלי לתת הסבר לביטול ו/או שינוי

המוצרים שדוד דגים בוחר לתת מתנה ללקוח אין אפשרות לבצע החזרות ו/או החלפות. והמשלוח במקרה כזה על חשבון הלקוח. 

 

קבלת המשלוח

 בעונה רגילה- הזמנות התקבלו עד השעה 15:00 וישלחו לבית הרוכש עוד באותו היום. הזמנה אשר תתקבלנה לאחר השעה 15:00 תבוצע ותאושר רק ביום שלמחרת.

בחגים – על המזמין לבצע את ההזמנה יום לפני, לא תתקבלנה הזמנות לאותו יום שבוצעה ההזמנה באתר.

המלצה בחגים להזמין מבעוד מועד ולא להמתין לערב החג!!!

אמיתות הנתונים ביצוע ההזמנה כאמור מחייב הכנסת נתונים, יש להקפיד על אמיתות הנתונים. דוד דגים אינה אחראית לטעות שתעשה על ידי הרוכש בהקלדת פרטי הרכישה, לרבות טעות בבחירת הדג, תאריך, וכן כל שירות אחר שיוזמן על ידי הרוכש דרך האתר.

 

מידע ותמונות באתר

 באתר יימצא מידע מטעם דוד דגים.כל התמונות המצויות באתר מיועדות להמחשה בלבד. מאחר והתמונות מוצגות על גבי צג המחשב של הרוכש ו/או מודפסות על ידי הרוכש מצג המחשב, ייתכנו הבדלים ושינויים בין מראה המוצרים בתמונה לבין מראם במציאות.

 

הגבלת אחריות

 דוד דגים ו/או מי ממפעילי האתר ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לכך שהשרת, אשר באמצעותו עובד האתר יהיה נקי מוירוסים או מרכיבים אחרים אשר עלולים לפגוע במחשב האישי של הרוכש בזמן שזה נכנס לאתר ו/או רוכש שירותים באמצעות האתר ו/או משתמש באתר בדרך אחרת.

דוד דגים אינה אחראית לנזק שייגרם כתוצאה מכישלון או עיכוב בעת ניסיון להשתמש באתר, לרבות שימוש לצרכי הזמנה

דוד דגים לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי רוכש כל שהוא באתר או כל גורם אחר שאינו בשליטתה.

בכל שלב דוד דגים רשאית להפסיק או למנוע את ההתקשרות או הגישה של הרוכש לכל חלק שהוא באתר.

 

 

שינויים באתר

 דוד דגים תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, תוכנו, מראהו, תנאי השימוש בו, היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו הכל ללא צורך להודיע על כך לרוכש מראש.

 

 

Powered by Creativity's