תקנון הקניה באתר

כללי

אתר daviddagim.co.il הינו אתר אינטרנט המספק מידע על דוד דגים בע"מ וכן מאפשר רכישת דגי מאכל (להלן: "האתר"). הזמנת הדגים (להלן "השירותים") בדוד דגים באמצעות האתר הינו הליך מחייב השקול לקניית דגים בחנות. האתר הינו בבעלות חברת דוד דגים בע"מ. כל הרוכש ו/או המעוניין לרכוש שירותים באמצעות האתר ו/או כל אדם הנכנס לאתר (להלן: "הרוכש"), מצהיר ומתחייב כי הינו מודע לתקנון זה של האתר ומסכים להוראותיו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או מי ממפעילו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם. חלק מתוכן האתר מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד. מטעמי נוחות בלבד, נוסח התקנון בלשון זכר, אולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים וגברים כאחד. 

שירות לקוחות של דוד דגים בע"מ זמין לכם בשעות הפעילות בימים: ב'- ג' בשעות  9:00-18:00 בימים ד'-ה' בשעות 9:00-19:00 וביום ו' 9:00- 14:00 בטלפון: 02-6246898. לאחר שעות הפעילות , יפעל מוקד השארת הודעות בלבד והטיפול בהודעות שהושארו, יינתן ביום המחרת.

 

מבוא

 1. הכותרות והפרקים מובאים לצורכי נוחות והתמצאות בלבד ולא ישמשו בפרשנות התקנון. 
 2. הוראות תקנון זה יחול על כל שימוש ורכישה שיעשו באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי בכל נושא ומחלוקת שתהא בין הלקוח לבין האתר ו/או כנגד מי מבעליו ו/או מפעיליו. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון. 
 3. השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך בכפוף לך לקבלתך את כל התנאים הכוללים בתקנון. 
 4. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי התקנון הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. גלישה באתר ו/או ביצוע רכישות על ידך, משמען הסכמתך המלאה לאמור בתקנון זה על כל תנאיו.

תנאי השימוש באתר

 1. האתר משמש לרכישת מוצרים ע"י ציבור הגולשים באינטרנט בישראל ורשאים לרכוש בן בני 18 ומעלה, בעלי דואר אלקטרוני וכתובת המגורים שלהם בישראל, אשר ברשותם כרטיס אשראי תקף בישראל
 2. ההרשמה כמנוי הינה לגילאי 18 ומעלה. בהרשמתך הינך מצהיר כי גילך אכן מעל גיל 18 שנה.
 3. המוצרים המופיעים באתר מוצעים ברובם למכירה עפ"י משקל אשר קובע את עלותם. המזמין מאשר בזאת לחברה לשקול את המוצרים ללא נוכחותו ואין לו ולא תהיה לו  כל טענה בדבר אי התאמה בעניין משקל המוצר. 
 4. מרבית המוצרים נשקלים ברוטו ולאחר ביצוע החיתוך בהתאם  לבקשת הלקוח, המשקל  אותו הלקוח יקבל הינו נטו- ומשכך הלקוח  מצהיר כי מבין את התהליך וכי הוא מאשר כי השקילה וביצוע החיתוך וההכנה של ההזמנה תהא ללא נוכחות ולא תהיה לו כל טענה בדבר אי התאמה בעניין המשקל שקיבל בפועל ובעניין עלות הסופית של המוצר.  
 5. דוד דגים עושה ותעשה את מרבית המאמצים כי המוצרים יסופקו בהתאם למשקל ההזמנה. ישנה היתכנות  גבוהה לסטייה בין המשקל שהוזמן לבין המשקל שיסופק בפועל, היות ולדוד דגים אין יכול לדעת מראש את משקל המדויק של המוצרים  ו/או להתחייב לגודל מדויק של המוצרים (דגים), זאת מבלי שלמזמין תהיה כל טענה נגד החברה או מי מטעמה בשל אי התאמה כאמור. 
 6. דוד דגים רשאית לשנות את מחירו של כל מוצר בכל עת עפ"י שיקול דעתה הבלעדי מבלי שלמשתמש יהיו טענות נגדה בשל כך. ככל שהמוצר יהיה חסר, אין החברה מתחייבת לספקו כתוצאה מחוסר זמינות.
 7. הינך רשאי להשתמש בתכנים באתר בהתאם לתנאים המפורטים בתקנון בלבד. אין להשתמש בתכנים באופן אחר אלא באישור החברה בהסכמה מפורשת בכתב. 
 8. הנהלת האתר רשאית להשעות לחסום ולהסיר או להפסיק לאלתר את גישת המשתמש לשירות הניתן באתר, במידה ויפר את תנאי התקנון.
 9. גלישה באתר ו/או רכישת מוצר מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג עפ"י הוראות התקנון.
 10. דוד דגים רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת
 11. דוד דגים רשאית לשנות מעת לעת את מבנה האתר, תוכנו, מראהו, תנאי השימוש בו, היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו הכל ללא צורך להודיע על כך לרוכש מראש.
 12. אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלי חוקיות. אין לפרסם  או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטי הזולת, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני או בלתי חוקי
 13. אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת.
 14. המחירים באתר כוללים מע"מ על פי דין, אלא אם צוין אחרת במפורש.

רישום לאתר:

 1. בעת ביצוע רכישת השירותים באמצעות האתר יידרש הרוכש להזין במערכת פרטים אישיים (להלן: "פרטי הרכישה"). הרישום הגולש אחראי למלא את פרטיו בצורה מדויקת על מנת למנוע טעויות ו/או קושי ביצרת קשר ו/או טעות בשילוח .בעלי האתר ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי מנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי הרוכש בהקלדת פרטי הרכישה, לרבות טעות בבחירת סוג הדג ואופן החיתוך ו/או טעות בכתובת מגורים ו/או מספר טלפון לחזרה ו/או תאריך, וכן כל שירות אחר שיוזמן על ידי הרוכש דרך האתר. דוד דגים לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי הרכישה לא יקלטו במערכת, ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהרוכש לרכוש שירותים, באמצעות האתר.
 2. הרישום באתר הוא לשימוש אישי ובלעדי ואינו להעברה. במידה וגולש מעוניין להעביר את המנוי- עליו האחריות לדייק לחלוטין בפרטי המנוי שאליו הועבר על מנת שנוכל ליצור קשר ולספק את ההזמנה.
 3. בעת הרישום הגולש אחראי באופן מוחלט על נכונות המידע אותו העביר או פרסם באמצעות האתר. דוד דגים אינה אחריות לתכנים המפורסמים או מועברים בין מנויים. 
 4. הנך מצהיר כי ידוע לך שלדוד דגים אין כל יכולת או אפשרות לבדוק, לנפות או לסנן את המנויים הנרשמים לאתר.
 5. כל אדם אשר יחפוץ, רשאי להשתמש באתר לשם הזמנה ורכישת דגים.
 6. הקשת פרטי רכישה כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר, למפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או ממנהליו ו/או מי מטעמם.

ביצוע ההזמנה: 

 1. תהליך הרכישה באתר מתבצע ע"י בחירת המוצר, לאחר מכן בחירת אופן החיתך, בחירת כמות  והוספת פריטים לסל הקניות, בסיום ההוספה של כלל הדגים, הלקוח יעבור לקופה. בקופה על הלקוח לבחון את סוג הדגים והכמויות שבחר ולאחר מכן להזין את פרטי התשלום. בתום התהליך יישלח ללקוח המייל עם מספר ואישור הזמנה. 
 2. לאור אופי המוצרים הדורשים שקילה- יתכנו פערי משקל, בין המשקל שהוזמן על ידי הלקוח באתר לבין המשקל בפועל. המחירים באתר הינם מחירים משוערים שכן המחיר הינו תלוי משקל, אין אנו מדוד דגים יכולים להתחייב על משקל מדויק ו/או מחיר סופי מדויק טרם השקילה. גובה החיוב יתבצע בהתאם למשקל הדגים ובפועל ויחויב לאחר מכן עם פרטי כרטיס אשראי שהתקבלו באתר.
 3. המחירים המופיעים באתר הינם מחירים אשר יכולים להשתנות מדי יום. המחיר הינו תלוי גודל ומשקל. (לדוגמא דג בורי קטן שמשקלו 500 גרם מחירו כ- 38 שקלים לקילו. בעוד בורי בינוני השוקל 600 גרם לערך, מחירו נע בין 44 ל-48 שקל לקילו, תלוי עונה).
 4. התשלום בגין ביצוע הרכישה יתבצע לאחר השקילה באתר,  כל אדם אשר ברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי המצוינות להלן רשאי לרכוש שירותים באמצעות האתר. חברות האשראי הינן: ויזה כ.א.ל, ויזה לאומי קארד, אמריקאן אקספרס, ישראכרט ומסטרקרד. הרוכש רשאי להשתמש באתר זה אך ורק על מנת לבצע הזמנת ורכישת שירותים ו/או קבלת מידע. אין לעשות באתר זה כל שימוש למטרות אחרות. 
 5. התשלום באתר יתבצע באמצעות כרטיסי אשראי. על הלקוח לשלם בכרטיס אשראי השייך לו ואשר פרטי זהותו תואמים את הנתונים שהוזנו  למערכת  במסך הקופה. פרטי כרטיס האשראי לא נשמרים באתר אלא מועברים לסליקה ע"י גוף שלישי ( חברות האשראי) באמצעות המערכת שלהם. ניתן לפנות לאתר ישראכרט או למוקד בתי עסק בטל' 1800-840-840
 6. החיוב יתבצע באמצעות כרטיס אשראי שאת פרטיו המלאים מסר הרוכש. (במידה שלא נמסרו הפרטים המלאים, החברה תהא רשאית לבטל רכישה שאושרה). במידה וחברת האשראי תסרב לכבד את התחייבויותיו של הרוכש, תבוטל רכישה שאושרה, המוצר ו/או השירות לא יסופקו, ודמי ביטול כמפורט להלן " מדיניות הביטול". 
 7. המשתמש מסכים ומאשר כי דוד דגים מורשת לגבות מחשבון כרטיס האשראי שלו הסכומים בגין הרכישות שביצע דרך האתר. החברה לא תהא אחראית לכל עמלות בנק נוספות, חיובי ריביות, חיובים כספיים, חיובי אוברדפט (יתרות חובה), או כל עמלה ו/או חיוב אחר הנגרם כתוצאה מחיובים שנגבו על ידיה. 
 8. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל מכירה כלשהי, באם יתברר לה שחלה טעות אנוש או טעות טכנית בהצגת פרטי המוצר, מחירו, תנאי התשלום או כל עניין אחר. במקרה של טעות כאמור, תשלח לקונה הודעה לכתובת דואר אלקטרוני ו/או יצרת קשר טלפוני המופיע בפרטי ההזמנה. החברה לא תישא באחריות באם הודעות הביטול לא התקבלה בכתובת הדואר של הקונה או לא היה מענה טלפוני, במידה וכתובת האלקטרוני ו/או מספר יצירת קשר טלפוני שמסר בעת רישומו לאתר שגויה או במקרה של תקלה טכנית כלשהי. 
 9. עם סיום שקילת הדגים וקבלת כרטיס אשראי בלבד יבוצע משלוח לבית הלקוח. לא תתאפשר שליחת ההזמנה לבית הלקוח ללא מתן פרטי כרטיס האשראי. אין אנו מתחייבים כי יהיו ברשותנו את כל סוגי הדגים בעת ביצוע ההזמנה ו/או כל הגדלים של הדגים כפי שמוצגים באתר. סוגי וגדלי הדגים עשויים להשתנות בהתאם לעונה ולדרישה.
 10.  למען הסר ספק כאשר הלקוח מבקש חיתוך מסוים של הדג כגון פילה או כל סוג חיתוך אחר, השקילה והחיוב הינו עבור דג שלם טרם ביצוע החיתוך.

מבצעים

 1. מעת לעת יימכרו מוצרים דוד דגים במסגרת מבצעים לקידום מכירות (להלן: "מבצעים"). 
 2. במידה ודוד דגים תחליט לקיים מבצע כלשהו אזי המבצע יהיה בתוקף עד למועד האחרון של המבצע  כפי שהיא תקבע ו/או עד לגמר המלאי (לפי המועד המוקדם מבניהם), והכל בכפוף לתנאי ו/או לתקנון המבצע הרלוונטי, ו/או בכפוף למצוין בצד המוצר המוצע במסגרת המבצע ו/או עד החלטת מנהל האתר  או מי מטעמו להוריד את המבצע מהאתר. 
 3. דוד דגים רשאית לשנות מידי יום ו/או מעת לעת  את המבצעים וללא הודעה מוקדמת. 
 4. ככל שתחליט דוד דגים העניק ללקוחותיה מתנות ו/או הטבות לקונים. בחירת המתנות ו/או ההטבות תהיה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, ודוד דגים תהיה רשאית להפסיק ו/או לשנות את ההטבות ו/או המתנות כאמור בכל עת וללא הודעה מוקדמת. 

אבטחה

 1. אתר דוד דגים בע"מ מאובטח באמצעות תעודת אבטחה SSL
 2. האתר עושה שימוש ב- COOKIES  ("עוגיות")  אלו קבצי טקסט המאוחסנים במחשב ומשמשים שרותי צד ג' לצורך עיבוד נתונים. ניתן לחסום את  ה- COOKIES באמצעות שינוי הגדרות תוכנת הדפדפן. במקרה של חסימה יתכן חלק מתכונות האתר לא יפעלו בצורה תקינה.  
 3. גוגל אנילטקס –  אתר זה משתמש בשירותי ניתוח נתונים באינטרנט שמסופקים על ידי חברת GOOGLE INC.   איסוף הנתונים משמש את "גוגל" כדי לגבש דוחות פעילות בנוגע לאופן השימוש באתר. ניתן למנוע זאת על ידי הורדה והתקנה של תוסף לדפדפן. 
 4. פרסום ממומן- גוגל אדוורדס הינה תוכנה פרסום באמצעות חברת גוגל לעסקים המעוניינים להציג מודעות בגוגל וברשת הפרסום שלה. ניתן למצוא מידע נוסף במדריך למפרסם של גוגל : עבודה עם שותפי צד שלישי. 

הצהרת נגישות –

 1. אנו משתדלים לשפר את נגישות האתר ככל האפשר וזאת מתוך אמונה ומחויבות מוסרית לאפשר שימוש באתר לכלל האוכלוסייה, לרבות אנשים עם מוגבלויות. 
 2. האתר תומך בנגישות באמצעות צד ג', אחריות השימוש בתוכנה, ואופן היישום הינו באחריות בעלי אתר ההנגשה- צד ג'. יש לציין כי למרות המאמץ הרבה בנושא ההנגשה, ייתכן ויתגלו חלקים או יכולות באתר שטרם הונגשו. במידה ונתקלתם בבעיה כלשהי במהלך הגלישה אנא דווחו לנו. 

מאגר מידע

 1. עם הזנת פרטי ההתקשרות, מבצע המשתמש כניסה למאגר הלקוחות של דוד דגים בע"מ, ובכך מאשר לחברת דוד דגים  ו/או מי מטעמה לשלוח אליו הודעות שיווקיות לכתובת מייל ו/או לטלפון לקבל תקשורת אלקטרונית מהחברה באמצעות דיוור ישיר לרבות,SMS ,דוא"ל, דואר רשום, דואר ישראל, דואר שליחים , פניות טלפוניות או באמצעות הודעות "פוש" באפליקציה למטרות קידום מכירות, שיווק וכ'ו. וכן לצורך ניתוח מידע סטטיסטי הנוגע לדפוסי השימוש באתר ודפוסי הקניה של המזמינים לצורך שיפור השירות והקשר עם המשתמשים עם הרשמתך לאתר אתה מסכים כי כל תקשורת שהחברה יצרה איתך הינה בהסכמתך המלאה והינה חלק בלתי נפרד מהמנוי שלך לשירותי האתר. במידה והינך מעוניין להיגרע ממאגרי המידע כאמור לעיל, עליך להודיע בכתב לחברת דוד דגים בהתאם להוראות כל דין .
 2. באפשרותך לבקש בכל זמן נתון להספיק לקבל הודעות אימייל שיווקיות ו/או דיוור ישיר בSMS מדוד דגים, לנוחותך בכל הודעות אימייל או SMS שיווקיות ישנו לינק להסרה מרשימת התפוצה.

 

מדיניות ביטול/ שינוי הזמנות

 

 • בעונה רגילה – ביטול הזמנה יכול להתבצע בטרם החל הטיפול בזמנה באמצעות מוקד שירות  הלקוחות  הטלפוני- יש להודיע עד יום האספקה ב10:00 בבוקר. לא יחויב בדמי ביטול. 
 • בעונת החגים- במידה ורוכש ביצע הזמנה וביטל לאחר השעה 10:00 שהדגים עברו עיבוד בהתאם לדרישתו, על הרוכש לשאת 25 אחוז מערך ההזמנה.
 • זכות הלקוח להחזרת מוצר ו/או לביטול הרכישה תהיינה אך ורק בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981, הוראות חוק המכר, התשכ"ח- 1968, והוראות חוק חיוב התשמ"ו, ו/או בכפוף למדיניות דוד דגים כפי שתהא מעת לעת.
 •  ביטול/שינוי ההזמנה יכול להתבצע באתר או באמצעות מוקד שירות הלקוחות בטלפון. במקרה של שינוי הזמנה- ניתן לשנות הזמנה טרם  בוצע תהליך עיבוד הדגים, מרגע ביצוע עיבוד הדגים לא ניתן לבצע את השינוי. 

תנאים והגבלות

 1. דוד דגים זכאית לבטל או לשנות את תנאי קבלת ההזמנות, וכן את כל המחירים. המתפרסמים באתר בכל עת. המחירים נקובים באתר הם בשקלים חדשים וכוללים מע"מ עפ"י חוק.
 2. דוד דגים רשאי לפרסם מבצעים, הטבות ומתנות מעת לעת לפי ראות עיניו, ולשנות ולבטל מבלי הצורך לידע על כך ומבלי לתת הסבר לביטול ו/או שינוי.
 3. המוצרים שדוד דגים בוחר לתת מתנה ללקוח אין אפשרות לבצע החזרות ו/או החלפות. והמשלוח במקרה כזה על חשבון הלקוח. 
 4. על אף האמור בכל מקום בתקנון זה, מובהר בזאת כי ייתכן וייחולו שינויים / חריגות במועדי אספקה וכן במועדי שעות הפעילות של מוקד שירות הלקוחות- דוד דגים אינה מתחייבת למועדים אלו. 
 5. דוד דגים תשתדל לספק ללקוחותיה את המוצרים שהזמינו, אך היות והענף הדגים כפוף למשתנים רבים כגון חוסרים בשוק, גדלים משתנים, עונות וכו'  דוד דגים אינה יכולה להתחייב לספק ללקוח מוצרים גם אם צוין כי קיימים או אינם קיימים במלאי. במקרה של חוסרים כאמור, הלקוח יעודכן טלפונית או יקבל מוצר חליפי דומה. דוד דגים לא תחייב על מוצר שלא סופק. 
 6. דוד דגים תהיה רשאית לבטל הזמנה מכל סיבה שהיא. ולא תישא באחריות ולא תהיה אחראית בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לכל גורם אחר / צד שלישי בגין ביטול ההזמנה כאמור, לרבות אם ביטול ההזמנה נובע מכך שהמוצר אזל במלאי או מכל סיבה אחרת. 
 7. במקרה של אי התאמה ו/או אי שביעות רצון הלקוח מהמוצרים שקיבל, על הלקוח להודיע על כך לשירות הלקוחות מיד עם קבלת המשלוח. מוקד שירות הלקוחות ייתן מענה בין אם החלפה/ החזרה/ השלמה של מוצר או זיכוי/ חיוב כספי של הלקוח לפי העניין וככל שמתחייב על פי דין. החזרת מוצרים מתכלים או מתקלקלים ניתן להחזיר תוך מס' ימים  מקבלתם באריזה המקורית ו/או בהתאם להוראות החוק. ועד החזרתם יש לשמור על המוצר בתנאי אחסון נאותים ובהתאם להוראות החוק. 
 8. כל העסקאות יהיו כפפות לכל התנאים וההתניות, שייקבעו על- ידי דוד דגים. מובהר בזאת כי תנאי מוקדם לתוקפה של כל עסקה הוא אישור חברת כרטיסי האשראי הן לעסקה אליה נרשם כל משתמש והן לאפשרות הגבייה מכרטיס האשראי של המשתמש. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או לעכב את העסקה עד המועד קבלת אישור מחברות האשראי לגבי כל המשתמשים שנרשמו לעסקה מסוימת.
 9. החברה מתחייבת לא למסור את פרטי הרוכשים לצד ג', כל עוד אין הכרח חוקי המאלץ אותה לעשות כן.
 10. היות ומדובר בפלטפורמה מקוונת אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת והרמטית מפני חדירה למחשביה או לחשיפת מידע בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בצד ג' לחדור למידע אשר שמור בידי החברה ו/או להשתמש בו לרעה. לא תהא למשתמש כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי דוד דגים ו/או מי מטעמה. 

קבלת הזמנה

 1. בעונה רגילה- הזמנות התקבלו עד השעה 15:00 וישלחו לבית הרוכש עוד באותו היום. הזמנה אשר תתקבלנה לאחר השעה 15:00 תבוצע רק ביום שלמחרת אלא אם כן דוד דגים יצר קשר עם הלקוח ותיאם מועד אחר
 2. בחגים – על המזמין לבצע את ההזמנה יום לפני מועד קבלת הדגים לא תתקבלנה הזמנות לאותו יום . אלא אם  יצרנו קשר טלפון עם קבלת ההזמנה והקדמנו את מועד האספקה.
 3. מומלץ בחגים להזמין מבעוד מועד ולא להמתין לערב החג!!!
 4. אמיתות הנתונים ביצוע ההזמנה כאמור מחייב הכנסת נתונים, יש להקפיד על אמיתות הנתונים. דוד דגים אינה אחראית לטעות שתעשה על ידי הרוכש בהקלדת פרטי הרכישה, לרבות טעות בבחירת הדג, תאריך, וכן כל שירות אחר שיוזמן על ידי הרוכש דרך האתר.

אספקה- 

 1. עם קבלת ההזמנה החברה מתאמת טלפונית את מועד מדויק לביצוע המשלוח יחד עם זאת החברה מתחייבת לעשות את מירב המאמצים לספק עד שני ימים עסקים מיום ביצוע ההזמנה וזאת בכפוף לאילוצי מלאי הדגים ובכפוף לאזורי חלוקה.  
 2. הגדרת 2 ימי עסקים בין הימים ב' -ו' לא כולל ימי שבת וימי חג. 
 3. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות או לדחות את מועדי האספקה עפ"י שיקול דעתה. 
 4. מועד השלמת ההזמנה ע"י המשתמש ייחשב ממועד אישור ההזמנה בהתקיים 2 תנאים מצטברים: 
 1. אישור הספק להימצאות המוצר במלאי
 2. אישור חברת האשראי כי הושלם עבור המוצר הושלם במלאי. 

            החברה לא מתחייבת כי כלל המוצרים המופיעים באתר נמצאים במלאי בכל רגע נתון. 

במקרה והלקוח או מי מטעמו לא יהיה נוכח בעת האספקה במען המבוקש לאספקה, יוחזרו המוצרים לחנות ומועד חלופי לאספקה יתואם באחריות הלקוח, דהיינו הלקוח ביוזמתו ייפנה למוקד שרות לקוחות ויתאם מועד אספקה חדש. במקרה כזה יחויב הלקוח בדמי משלוח על פי התעריף של  35 ₪  האמור לעיל לא יחול במידה והלקוח יציין בהזמנה כי הוא מסכים שהמוצרים יושארו ליד הדלת או אצל שכן ששמו נקוב בהזמנה. האחריות הבלעדית הנובעת מהשארת מוצרים ליד הדלת או אצל שכן, כאמור לעיל, תהא של הלקוח. 

 

מידע ותמונות באתר

 1. חברת דוד דגים בע"מ הינה בעלת  הקניין הרוחני וזכות יוצרים באתר וכל סימן מסחרי אחר, בין אם רשום ובין שאינו רשום.(להלן: "דוד דגים") לא ניתן להעתיק, לשכפל, לפרסם, להפיץ, למכור או לשנות חלקי מידע המופיעים באתר זה ללא אישור בכתב מדוד דגים. כל הזכויות באתר ללא יוצא מן הכלל, שמורות באורח בלעדי לדוד דגים. דוד דגים שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר או לשנותו בכל עת שתחפוץ.
 2. באתר יימצא מידע מטעם דוד דגים. כל התמונות המצויות באתר מיועדות להמחשה בלבד. מאחר והתמונות מוצגות על גבי צג המחשב של הרוכש ו/או מודפסות על ידי הרוכש מצג המחשב, ייתכנו הבדלים ושינויים בין מראה המוצרים בתמונה לבין מראם במציאות.
 3. התמונות הינו רכושה בלעדית של דוד דגים וכל שימוש בתמונה ללא אישור מפורש בכתב מדוד דגים הינה פגיעה ברכושה הקנייני וזכויות היוצרים. 
 4. הקניין הרוחני של דוד דגים, בכלל זכויות היוצרים ו/או סימני המסחר ו/או זכויות באתר לרבות העיצוב, התוכנות, היישומים, הקבצים, הטקסטים, התמונות, הינם בבעלות מלאה של דוד דגים ו/או של צדדים שלישיים שדוד דגים קיבלה מהם רישיון שימוש כדין.

הגבלת אחריות 

 

 • דוד דגים ו/או מי ממפעילי האתר ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לכך שהשרת, אשר באמצעותו עובד האתר יהיה נקי מוירוסים או מרכיבים אחרים אשר עלולים לפגוע במחשב האישי של הרוכש בזמן שזה נכנס לאתר ו/או רוכש שירותים באמצעות האתר ו/או משתמש באתר בדרך אחרת.
 • בכוונת דוד דגים בע"מ כי האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת אין ביכולתה של דוד דגים בע"מ להתחייב לזמניות רצופה ללא תקלות וללא " נפילות". כמו כן, רשאית דוד דגים בע"מ להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו. לא יינתן כל פיצוי כספי או זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות
 • דוד דגים אינה אחראית לנזק שייגרם כתוצאה מכישלון או עיכוב בעת ניסיון להשתמש באתר, לרבות שימוש לצרכי הזמנה.
 • הימצאותם של קישורים ("לינקים") לאתרים אחרין אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם או מכל בחינה אחרת. יתכן שקישורים באתר יובילו לאתרים אחרים, שאינם בבעלותה או בשליטתה של החברה. החברה או מי מטעמה לא סקרה את האתרים הללו, ואין לה שליטה על התוכן המצוי באתרים אלו. התחברות לאתרים רך הקישור ו/או הורדה של מי מידע מאתרים מקושרים ו/או הסתמכות על המידע מהאתרים מקושרים, נעשות באחריותך/ הלקוח בלבד. החברה דוד דגים ו/ או מי מטעמה אינה מצהירה או מתחיבת שהורדות מאתרים מקושרים יהיו חוקיות ו/או כי אתרים מקושרים אלו לא יכילו וירוסים או פגיעות מכל סוג אחר לרבות בציוד המחשב שלך. 
 • אין במאמרים המופיעים באתר כהמלצה רפואיות או המלצה כלשהי, אין דוד דגים מתחייב למהימנותם או שלמות התוכן המאמרים, התוכן נלקח מהאתרים המופיעים בלינקים בתחתית המאמרים, אין לדוד דגים שליטה בדבר שלמות המידע או דיוקו. מאמרים אלו אינם בגדר המלצה. דוד דגים אינם רופאים/ דיאטנים או כל בעל מקצוע אחר בעל סמכות בתחום הבריאות, האחריות בלעדית בשימוש בתוכן האתר הינה על הלקוח ואין לדוד דגים כל אחריות לנזק הנגרם עקב שימוש במידע זה בין במישרין ובין בעקיפין.  
 • דוד דגים לא תישא באחריות על מאמרים/ תמונות/ תקצירים, תפרטים, מתכונים המוצגים באתר. החברה מי מבעלי מנויותיה/ מי מטעמה, מנהליה/ עובדיה לא יישאו באחריות עבור אובדן/ נזק הנגרם כתוצאה מהסתמכות הלקוח על מידע הזמין באתר. זוהי אחריות הבלעדית של הלקוח להעריך את המידע, מאמר, תפריט, מתכון או כל תוכן אחר, המוצגים באתר. 
 • דוד דגים לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי רוכש כל שהוא באתר או כל גורם אחר שאינו בשליטתה.
 • דוד דגים מוכרת  באמצעות האתר גם מוצרים של חברות אחרות, במקרה זה יחולו תנאי התקנון זה בשינויים המחויבים על היצרן/ הספק של המוצרים אלו. 
 • כל סימן מסחר בין אם רשום ובין אם אינו רשום, שמות מוצרים או כל סימן מסחרי אחר של חברה אחרת אשר מצויים באתר הינם שייכים לבעליהם.
 • יתכנו טעויות ו/או אי התאמות בסימון המוצרים
 • אלרגנים מכל סוג שהוא, נדרשים לקרוא על גבי המוצר לפני השימוש בו ולא והסתמך על מה שרשום באתר. 
 • הנתונים המופיעים לעניין המוצרים, הרכבם, תכונותיהם וכיוצ"ב נמסרו על ידי ספקי המוצר ועל כן הנם באחריותם הבלעדית ואין לדוד דגים כל אחריות בעניין. 
 • בכל שלב דוד דגים רשאית להפסיק או למנוע את ההתקשרות או הגישה של הרוכש לכל חלק שהוא באתר.
 • דוד דגים או מי מטעמם אינן אחראים לנזק כלשהו בין אם עקיף ובאם ישיר לרבות (נזק כלכלי, נזק גוף, הפסד/ חסרון כיס, נזק משני, נזק עונשי, נזק מקרי, מיוחד, תוצאתי, או כל נזק אחר מכל סוג ומין.) מבלי לפגוע בכלליות האמור, נזק כלכלי לרבות אובדן נתונים, אובדן רווחים, הנובעים בין אם במישרין  או בין בעקיפין בדרך כל שהיא בשימוש באתר, באספקתם ו/או אי הספקתם של המוצרים או בכל מידע/ תוכנה/ מוצר/ תמונות/ גרפיקה/ פעולות אחרות נלוות לאתר ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מהאתר, לרבות רכישה באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו/ על ידי קטין או פסול דין ללא סמכות אפוטרופוס, או על ידי כל צד ג' אחר שנכנס לאתר וביצע נזק, ו/או כל בעיה טכנית המונעת מלעשות פעולה באתר לרבות הזמנה ו/או תקלה טכנית בא הלקוח קיבל אישור הזמנה ואישור זה לא נקלט בדוד דגים עקב תקלה טכנית.  אין דוד דגים או מי מטעמה נושאת באחריות במישרין ו/או בעקיפין.
 • דוד דגים לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שאיננו בשליטתה, לרבות אך לא רק – מכח עליון, כגון: מלחמה, רעידת אדמה, מזג אויר קיצוני וכד'. 
 • דוד דגים  לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שייגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת (אינטרנט או טלפון) שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת באשר הם. 
 • דוד דגים לא תהא אחראית לנזק כלשהו שנגרם לצד ג' במישרין או בעקיפין בכל הקשור למוצרים שנרכשו באתר דוד דגים. מבלי לפגוע באמור לעיל, בכל מקרה לא תישא דוד דגים בעלות הנזק יותר ממה ששילם הלקוח על המוצר. 
 • בכל מקרה דוד דגים לא תישא באחריות על פעילות שאינו בשליטתה המלאה. 
 • דוד דגים בע"מ שומרת על זכותה לשנות את התקנון וכללי השימוש באתר מעת לעת. כל מחלוקת, אם וכאשר תתעורר, תתברר בישראל, בבתי המשפט בעיר ירושלים בלבד.
 • הדין החל על התקנון זה או על כל פעולה ו/או סכסוך הנוסע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד. 

המשתמש מצהיר ומתחייב כי ודע לתקנון קרא את תוכנו והוא מסכים להוראותיו ולתנאיו וכי לא תהיה לו ו/או מי מטעמו  כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ומי מבעליה  ו/או מי מטעמה בנוגע לאמור לעיל.